1.Lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu máy nén khí CECCATO CSA, CSB, CSD (P/N: 640509: 640211: 2202260271)

LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ CECCATO

LỌC DẦU:

CECCATO CSA 5.5, CSA 7.5, CSB 15, CSB 20, CSB 25, CSB 30, CSB 40, CSB 50, CSB 60, CSB 75, CSB 100:

LỌC DẦU CSA 5.5, CSA 7.5, CSB 15, CSB 20 (CECCATO P/N: 640509)

 

 LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ CECCATO CSB 25, CSB 30, CSB 40, CSB 50, 

LỌC DẦU CECCATO CSB 25, CSB 30, CSB 45 (P/N: 640211)

LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ CECCATO CSD 60, CSD 75, CSD 100

LỌC DẦU CECCATO CSD 60, CSD 75, CSD 100 (P/N: 640211)

 LỌC GIÓ

LỌC GIÓ CECCATO CSA 5.5, CSA 7.5: P/N: 640814

Model: CSA 5.5, CSA 7.5

P/N:640814

CSB 15, CSB 20, CSB 30, CSB 40; P/N: 640551

Model: CSB 15, CSB 20, CSB 25, CSB 30, CSB 40

P/N:640814

CSD 50, CSD 75, CSD 100: P/N 641128

 LỌC TÁCH DẦU

Model: CSA 5.5, CSA 7.5, P/N: 640593 

Model: CSA 5.5, CSA 7.5, P/N: 640593 

Model: CSB 15, CSB  20, P/N: 2200641140

Model: CSB 15, CSB 20 P/N: 2200641140

 

Model: CSB 30, CSB  40, P/N: 2200641141

Model: CSB 30, CSB 40 P/N: 2200641141

Model: CSC 30, CSC 40, CSC 50 P/N: 640584

Model: CSC 30, CSC 40, CSC 50 P/N: 640584

 

 

 PHỤ TÙNG CỦA CÁC MODEL KHÁC TRA BẢNG SAU

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

 

 

 

 

 

 

CRA 10 Mod. 7432

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

CRA 100 Mod. 7546

Separator

640511

 

Air filter

641128

 

Oil filter

641130

CRA 100 new type

Separator

640511 new type

 

Air filter

641128

 

Oil filter

641130

CRA 125 Mod. 7564

Separator

640511

 

Air filter

641129

 

Oil filter

641130

CRA 125 new type

Separator

640511 new type

 

Air filter

641129

 

Oil filter

641130

CRA 15 MK Mod. 7546

Separator

640910

 

Air filter

641121

 

Oil filter

641123

CRA 15 Mod. 7540

Separator

641125

 

Air filter

640609

 

Oil filter

640211

CRA 15 Mod.7544

Separator

641125

 

Air filter

640609

 

Oil filter

640211

CRA 150 Mod. 7566

Separator

640511

 

Air filter

641129

 

Oil filter

641130

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

 

 

 

 

 

 

CRA 7.5 Mod. 7431

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

CSA 10 - CSA 10 INVERTER

Separator

640593

 

Air filter

640814

 

Oil filter

640509

CSA 15 - CSA 15 INVERTER

Separator

640593

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

CSA 20 - CSA 20 INVERTER

Separator

640593

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

CSA 5,5

Separator

640593

 

Air filter

640814

 

Oil filter

640509

CSA 7,5

Separator

640593

 

Air filter

640814

 

Oil filter

640509

CSB 15

Separator

2200641140

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

CSB 20

Separator

2200641140

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

CSB 25 - CSB 25 INVERTER

Separator

2200641141

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640211

CSB 30 - CSB 30 INVERTER

Separator

2200641141

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640211

CSB 40

Separator

2200641141

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640211

CSC 30 - CSC 40 - CSC 50-CSC 50 INV.

Separator

640584

 

Air filter

640550

 

Oil filter

2202260271

CSC 60 - CSC 60 INVERTER - CSC 75

Separator

640584

 

Air filter

641128

 

Oil filter

2202260271

CSC 100

Separator

640594

 

Air filter

641128

 

Oil filter

2202260271

CSD 75 - CSD 100 - CSD 125

Separator

640594

 

Air filter

2202730600

 

Oil filter

2202260271

CSD 75 INVERTER - CSD 100 INVERT.

Separator

640594

 

Air filter

2202730600

 

Oil filter

2202260271

CSM 3 - CSM 4 - CSM 5,5 - CSM 7,5

Separator

2200641142

 

Air filter

2200640815

 

Oil filter

640509

 

 

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

 

 

 

 

 

 

CSM 10 - CSM 15 - CSM 20

Separator

640593

 

Air filter

2200640814

 

Oil filter

2202726102

DRA 75 - DRA 100 - DRA 125 > 550099

Separator

6221338300

 

Air filter

6211459400

 

Oil filter

6211441250

DRA 75 - DRA 100 - DRA 125 < 550099

Separator

6221338300

 

Air filter

6211460500

 

Oil filter

6211441250

DRA 150 - DRA 180 - DRA 220 - DRA INV

Separator

6221341600

 

Air filter

62 11460400

 

Oil filter

6211441250

DRD 40 - 50 - 60 - 75 DRD INVERTER

Separator

2202773001

 

Air filter

2202772901

 

Oil filter

6211441255

DRE 75 - DRE 100 - DRE INVERTER

Separator

6221338300

 

Air filter

6211459400

 

Oil filter

6211441255

DRE 125 - DRE 150 - DRE INVERTER

Separator

6221363500

 

Air filter

2202730600

 

Oil filter

6211441255

DRF 150/180

Separator

62 19098400

 

Air filter

62 11460400

 

Oil filter

62 11441250

DRF 220

Separator

62 19098400

 

Air filter

62 11460400

 

Oil filter

62 11441250

MSC 22 - MSC 37

Separator

640584

 

Air filter

640550

 

Oil filter

2202260271

MSC 45 - MSC 55

Separator

640584

 

Air filter

641128

 

Oil filter

2202260271

MSM 2,2 - MSM 3 - MSM 4 - MSM 5,5

Separator

2200641142

 

Air filter

2200640815

 

Oil filter

640509

MSM 7,5 - MSM 15

Separator

640593

 

Air filter

640814

 

Oil filter

 

RA 100

Separator

930571

 

Air filter

930570

 

Oil filter

640608

RA 125

Separator

930571

 

Air filter

930570

 

Oil filter

640608

RA 150

Separator

930571

 

Air filter

930570

 

Oil filter

640608

RA 40

Separator

930578

 

Air filter

930577

 

Oil filter

640608

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

 

 

 

 

 

 

RA 60

Separator

930569

 

Air filter

930577

 

Oil filter

930299

RL 100

Separator

641403

 

Air filter

641128

 

Oil filter

640608

RL 30

Separator

641137

 

Air filter

640550

 

Oil filter

640608

RL 30 Mod. 7273/83/93

Separator

641137

 

Air filter

640610

 

Oil filter

640608

RL 40

Separator

641137

 

Air filter

640550

 

Oil filter

640608

RL 40 Mod. 7274/84/94

Separator

641137

 

Air filter

640610

 

Oil filter

640608

RL 50

Separator

641137

 

Air filter

640550

 

Oil filter

640608

RL 50 Mod. 7275/85/95

Separator

641137

 

Air filter

640610

 

Oil filter

640608

RL 50 INVERTER

Separator

640584

 

Air filter

640550

 

Oil filter

2202260271

RL 60

Separator

641137

 

Air filter

640550

 

Oil filter

640608

RL 75

Separator

641403

 

Air filter

641128

 

Oil filter

640608

RL 75 - RL 100 Mod. 717498/717598

Separator

640594

 

Air filter

641128

 

Oil filter

640608

RL 75 INVERTER

Separator

640594

 

Air filter

641128

 

Oil filter

2202260271

RLC 10

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

RLC 15

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RLC 20

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RLC 5.5

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

RLC 7.5

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

RLE 15

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RLE 20

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RLE 25

Separator

641137

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640211

RLE 30

Separator

641137

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640211

RLE 40

Separator

641137

 

Air filter

640550

 

Oil filter

640211

RLI 10

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

RLI 11

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RLI 20

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RLI 5.5

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

RLI 7.5

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

RLX 60

Separator

641403

 

Air filter

641128

 

Oil filter

640608

RLX 75

Separator

641403

 

Air filter

641128

 

Oil filter

640608

RM 4 - RM 5,5 - RM 7,5

Separator

640510

 

Air filter

641115

 

Oil filter

640509

RM 11- RM 15

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RM 37 - RM 45

Separator

640584

 

Air filter

640550

 

Oil filter

640608

RM 55 - RM 75

Separator

640594

 

Air filter

641128

 

Oil filter

640608

RMB 11 - RMB 15

Separator

640552

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640509

RMB 22 - RMB 30

Separator

640584

 

Air filter

640550

 

Oil filter

640608

RMD 30 - RMD 37 - RMD 45

Separator

2202773001

 

Air filter

2202772901

 

Oil filter

6211441255

RMD 55 - RMD INVERTER

Separator

2202773001

 

Air filter

2202772901

 

Oil filter

6211441255

RMD 55 - RMD 75 - RMD 90 < 550099

Separator

6221338300

 

Air filter

6211460500

 

Oil filter

6211441250

RMD 55 - RMD 75 - RMD 90 > 550099

Separator

6221338300

 

Air filter

6211459400

 

Oil filter

6211441550

RMD 110 - RMD 132 - RMD 160-160 INV

Separator

6221341600

 

Air filter

6211460400

 

Oil filter

6211441250

RME 55 - RME 75- RME 55-75 INVERTE.

Separator

6221338300

 

Air filter

6211459400

 

Oil filter

6211441255

RME 90 - RME 110

Separator

6221363500

 

Air filter

2202730600

 

Oil filter

6211441255

RME 90 INVERTER - RME 110 INVER.

Separator

6221363500

 

Air filter

2202730600

 

Oil filter

6211441255

TLE 30

Separator

641137

 

Air filter

640551

 

Oil filter

640211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

 

 

 

 

 

 

MAESTRO 5,5

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

MAESTRO 7,5

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

MAESTRO 11

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

SCI 6

Separator

11703330

 

Air filter

 

 

Oil filter

11716230

SCI 7

Separator

11700720

 

Air filter

15601450

 

Oil filter

11716230

SCI 8

Separator

11700720

 

Air filter

15601450

 

Oil filter

11716230

SGK 22

Separator

11702260

 

Air filter

15600890

 

Oil filter

11700670

ULISSE TK 5,5

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

ULISSE TK 7,5

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

ULISSE TK 11

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

ULISSE TK 15

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

ULISSE TKS 15

Separator

11700720

 

Air filter

15600640

 

Oil filter

11700690

ULISSE TKS 55

Separator

11702260

 

Air filter

15601000

 

Oil filter

11704230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

 

 

 

 

 

 

6000 E

Separator

98262.102

 

Air filter

98262.84

 

Oil filter

98262.220

6007 EA

Separator

98262.120

 

Air filter

98262.90

 

Oil filter

98262.135

6010 E

Separator

98262.102

 

Air filter

98262.84

 

Oil filter

98262.220

6010 EA

Separator

98262.120

 

Air filter

98262.90

 

Oil filter

98262.135

6012

Separator

98262.102

 

Air filter

 

 

Oil filter

 

6015 E

Separator

98262.102

 

Air filter

98262.84

 

Oil filter

98262.220

 

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.