PHỤ TÙNG BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND

LIÊN HỆ MUA PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND : 0974 633 645

COMPRESSOR MODEL

 

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 525 S

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92266519

 

 

Air filter

91672683

 

 

Oil filter

 

HP 525 W

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92266519

 

 

Air filter

91672683

 

 

Oil filter

 

HP 750 S

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92035948

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

HP 750 W

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92035948

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

ML 45 60 hp

 

Separator

22089551

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

39911615

NIRVANA 37 K CC

 

Separator

38008579

 

 

Air filter

54672522

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 45 K CC

 

Separator

38008579

 

 

Air filter

54672522

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 50 H CC

 

Separator

38008579

 

 

Air filter

54672522

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 55 K CC

 

Separator

38008587

 

 

Air filter

54672530

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 60 H CC

 

Separator

38008579

 

 

Air filter

54672522

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 75 K CC

 

Separator

38008587

 

 

Air filter

54672530

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 75 K 2S

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 75 H CC

 

Separator

38008587

 

 

Air filter

54672530

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 90 K CC

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 90 K 2S

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 100 H CC

 

Separator

38008587

 

 

Air filter

54672530

 

 

Oil filter

54672654

NIRVANA 100 H 2S

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 110 K CC

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 110 K 2S

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 132 K CC

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 132 K 2S

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 125 H CC

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 160 K CC

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 160 K 2S

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 200 H CC

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

NIRVANA 200 H 2S

 

Separator

42542787

 

 

Air filter

22130223

 

 

Oil filter

39911631

P 100

 

Separator

92042506

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92128859

P 100 ASD

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

92124213

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92128859

P 100 AWD

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

92124213

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92128859

P 100 WD

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

92124213

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92128859

P 101

 

Separator

92522135

 

 

Air filter

92793025

 

 

Oil filter

92793223

P 110

 

Separator

92522135

 

 

Air filter

92793025

 

 

Oil filter

92793223

P 125

 

Separator

92042506

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 125 SW

 

Separator

92522135

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 125 WD

 

Separator

92522135

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 130

 

Separator

92522135

 

 

Air filter

92793025

 

 

Oil filter

92793223

P 140 SP

 

Separator

92042506

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92118678

P 140 WP

 

Separator

92077601

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92118678

P 150

 

Separator

92808286

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92118678

P 150

 

Separator

92042506

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92118678

P 150 WD

 

Separator

92077601

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92118678

P 175

 

Separator

92042506

 

 

Air filter

92124213

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92118678

P 175 WD

 

Separator

92077601

 

 

Air filter

92124213

 

 

Air filter

92147353

 

 

Oil filter

92118678

P 180

 

Separator

92808286

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 250

 

Separator

35579184

 

 

Air filter

92117431

 

 

Oil filter

92118678

P 250 WD

 

Separator

92077601

 

 

Air filter

92117431

 

 

Oil filter

92118678

P 260

 

Separator

92866508

 

 

Air filter

93158624

 

 

Air filter

93158632

 

 

Oil filter

92118678

P 260 7/71

 

Separator

54625942

 

 

Air filter

 

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

92118678

P 335

 

Separator

35579184

 

 

Air filter

35812437

 

 

Oil filter

92118678

P 355

 

Separator

35579184

 

 

Air filter

35812437

 

 

Oil filter

92118678

P 375

 

Separator

92702224

 

 

Air filter

92117431

 

 

Oil filter

92118678

P 375 WD

 

Separator

92087881

 

 

Air filter

92117431

 

 

Oil filter

92118678

P 375 WD last version

 

Separator

92719434

 

 

Air filter

92117431

 

 

Oil filter

92118678

P 600

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 600

 

Separator

35299577

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 600 SD 2T

 

Separator

92699198

 

 

Air filter

92686948

 

 

Air filter

92686955

 

 

Oil filter

92118678

P 600 WD 2T

 

Separator

92699198

 

 

Air filter

92686948

 

 

Air filter

92686955

 

 

Oil filter

92118678

P 65

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 68

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

P 75

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

92128859

P 750 S

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92035948

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

P 750 W

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92035948

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

P 85 SD

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

92124213

 

 

Oil filter

92128859

P 85 WD

 

Separator

92128883

 

 

Air filter

92124213

 

 

Oil filter

92128859

P 900

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

PA 50

 

Separator

35577220

 

 

Air filter

37802840

 

 

Oil filter

92118678

PA 60

 

Separator

35577220

 

 

Air filter

37802840

 

 

Oil filter

92118678

PA 75

 

Separator

35577220

 

 

Air filter

35262336

 

 

Oil filter

35262336

R 132

 

Separator

23566938

 

 

Air filter

23487457

 

 

Oil filter

23424922

SSR 10 horizontal

 

Separator

35299577

 

 

Air filter

39708466

 

 

 

 

SSR 10 Vertical

 

Separator

39863857

 

 

Air filter

39708466

 

 

 

 

SSR 1000

 

Separator

39726286

 

 

Air filter

39125547

 

 

Oil filter

39125828

SSR 12 horizontal

 

Separator

35299577

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 12 Vertical

 

Separator

39863857

 

 

Air filter

39708466

 

 

 

 

SSR 15 horizontal

 

Separator

35299577

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 15 Vertical

 

Separator

39863857

 

 

Air filter

39708466

 

 

 

 

SSR 18 horizontal

 

Separator

39504147

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 18 Vertical

 

Separator

39863865

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 10 L horizontal

 

Separator

39705728

 

 

Air filter

39768466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 10 L Vertical

 

Separator

92871326

 

 

Air filter

39768466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 6 L horizontal

 

Separator

39705728

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 6 L Vertical

 

Separator

92871326

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 7 L horizontal

 

Separator

39705728

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 7 L Vertical

 

Separator

92871326

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 8 L horizontal

 

Separator

39705728

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 2000 8 L Vertical

 

Separator

92871326

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 22 horizontal

 

Separator

39504147

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 22 Vertical

 

Separator

39863865

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

 

SSR 28 horizontal

 

Separator

39712070

 

 

Air filter

39711726

 

 

Oil filter

39123237

SSR 28 Vertical

 

Separator

39863873

 

 

Air filter

39711726

 

 

Oil filter

39123237

SSR 34 horizontal

 

Separator

39712070

 

 

Air filter

39711726

 

 

Oil filter

39123237

SSR 34 Vertical

 

Separator

39863873

 

 

Air filter

39711726

 

 

Oil filter

39123237

SSR 41 horizontal

 

Separator

39712070

 

 

Air filter

39711726

 

 

Oil filter

39123237

SSR 41 Vertical

 

Separator

39863873

 

 

Air filter

39711726

 

 

Oil filter

39123237

SSRM 11

 

Separator

92735547

 

 

Air filter

92058825

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 11 new type

 

Separator

92735547

 

 

Air filter

93191542

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 110 from series No 62274

 

Separator

92765783

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 110 up to series No 62273

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 132 2S

 

Separator

93188019

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 132 from series No 64166

 

Separator

92765783

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 132 up to series No 64165

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 15

 

Separator

92735547

 

 

Air filter

93191542

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 150 2S

 

Separator

93188019

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 150 from series No 66274

 

Separator

92765783

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 150 up to series No 66273

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 18.5

 

Separator

92735547

 

 

Air filter

93191542

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 200 2S

 

Separator

39863873

 

 

Air filter

39750732

 

 

Oil filter

92888262

SSRM 22

 

Separator

39751391

 

 

Air filter

39125547

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 22 new type belt-driven

 

Separator

92890334

 

 

Air filter

93191542

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 22 new type gear-driven

 

Separator

92754688

 

 

Air filter

93191542

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 250 2S

 

Separator

39863873

 

 

Air filter

39750732

 

 

Oil filter

92888262

SSRM 30

 

Separator

39751391

 

 

Air filter

39125547

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 30 new type belt-driven

 

Separator

92890334

 

 

Air filter

93191542

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 30 new type gear-driven

 

Separator

92754688

 

 

Air filter

93191542

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 300 2S

 

Separator

92785328

 

 

Air filter

39750732

 

 

Oil filter

92755230

SSRM 350 2S

 

Separator

92785328

 

 

Air filter

39750732

 

 

Oil filter

92755230

SSRM 37 from series No 68548

 

Separator

92754688

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 37 up to series No 68547

 

Separator

39751391

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 4

 

Separator

92824473

 

 

Air filter

92888718

 

 

Oil filter

92824598

SSRM 45

 

Separator

92754696

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 50

 

Separator

92754696

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 55 from series No 77001

 

Separator

92722750

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 55 up to series No 77000

 

Separator

39737473

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 5.5

 

Separator

92824473

 

 

Air filter

92888718

 

 

Oil filter

92824598

SSRM 75 from series No 80001

 

Separator

92722750

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 75 up to series No 80000

 

Separator

39863857

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740950

SSRM 7.5

 

Separator

92824473

 

 

Air filter

92888718

 

 

Oil filter

92824598

SSRM 90 from series No 60227

 

Separator

92765783

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRM 90 up to series No 60226

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

39708466

 

 

Oil filter

92740943

SSRMH 11

 

Separator

39900923

 

 

Air filter

88171913

 

 

Oil filter

39329602

SSRUP 5 4-11 KW

 

Separator

22388045

 

 

Air filter

88171913

 

 

Oil filter

39329602

SSRUP 5 15-22 KW

 

Separator

54749247

 

 

Air filter

89295976

 

 

Oil filter

54672654

 

 

 

 

SSR UP 5 30 KW

 

Separator

54749247

 

 

Air filter

22203095

 

 

Oil filter

54672654

VHP 400 SD

 

Separator

92699198

 

 

Air filter

92686922

 

 

Air filter

92686930

 

 

Oil filter

92740950

VHP 400 SD 2T

 

Separator

92699198

 

 

Air filter

92686922

 

 

Air filter

92686930

 

 

Oil filter

92740950

VHP 400 WD

 

Separator

92699198

 

 

Air filter

92686948

 

 

Air filter

92686955

 

 

Oil filter

92740950

VHP 400 WD 2T

 

Separator

92699198

 

 

Air filter

92686948

 

 

Air filter

92686955

 

 

Oil filter

92740950

VHP 700 S

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92055530

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

92740943

VHP 700 W

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92055530

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

92740943

XHP 650

 

Separator

36762250

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

XHP 900

 

Separator

36762250

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

XP 600

 

Separator

39705736

 

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

XP 600 S

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92055530

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

XP 600 W

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92055530

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

XP 900 S

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92055530

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

XP 900 W

 

Separator

92062132

 

 

Air filter

92055530

 

 

Air filter

92035955

 

 

Oil filter

 

 

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.