Những thông tin cần xem xét khi quyết định đầu tư hệ thống máy nén khí

dịch vụ vệ sinh chiller

Quyết định Thông số kỹ thuật của máy nén khí

   Thông số kỹ thuật cơ bản cần xem xét
      Để lắp đặt các máy nén ngay tại cơ sở nhất định, các thông số kỹ thuật sau đây cần phải được xem xét.

 Số tiền đầu tư tối đa, tối thiểu, và Lượng khí tiêu thụ trung bình

 

 

      Khi đưa ra một quyết định về các thông số kỹ thuật của một máy nén khí, lượng không khí và áp lực yêu cầu của các nhà máy là cực kỳ quan trọng. Sau hai quyết định này đã được thực hiện, công suất tổng thể của máy nén không khí có thể được xác định. Khi xác định các thông số kỹ thuật của một máy nén khí, việc cần thiết tiếp theo là kiểm tra áp suất và  lưu lượng của các thiết bị lưu thông. Nếu không, bạn có thể gặp phải các vấn đề như thiết bị không hoạt động hoặc bị sut áp do tốc độ dòng chảy không đủ.

Yêu cầu bên ngoài

      Kiểm tra nhiệt độ tối đa, chiều cao lắp đặt, độ ẩm, điều kiện môi trường kém, môi trường làm việc của máy nén khí. Do mật độ không khí giảm ở vùng đồi núi, hiệu quả và năng lực của máy nén giảm. Ngoài ra, độ ẩm cao làm tăng lượng hơi ẩm thoát nước và giảm lượng khí xã.

Phương pháp làm mát

      Các vị trí của máy nén, trạng thái thông gió, và nhu cầu cung cấp nước làm mát để được xem xét khi lựa chọn một trong hai loại máy nén làm mát bằng nước hoặc làm mát bằng không khí. Trong trường hợp của loại làm mát bằng nước, cần thiết để cân nhắc các điều kiện cung cấp nước làm mát và loại làm mát bằng không khí, nhiệt độ không khí và thông gió cần phải được xem xét. Ngoài ra, sau quá trình làm mát không khí, không khí nóng vẫn có thể được sử dụng để sưởi ấm làm nóng.

Các thành phần bên ngoài

      Các máy nén cần được kiểm tra đối với các quy định rung động và kiểm soát tiếng ồn, cũng đảm bảo tiếng ồn không ảnh hưởng đến môi trường làm việc xung quanh.


SỬA MÁY NÉN KHÍ

 • Đại tu đầu nén khí trục vít

  Đại tu đầu nén khí trục vít

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.