Danh mục TCVN về Nồi hơi, thiết bị áp lực, lạnh, an toàn

TCVN 6153:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.
TCVN 6154:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử.
TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.

 

 


TCVN 6153:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.
TCVN 6154:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử.
TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.
TCVN 6156:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử.
TCVN 4245:1996 - Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axe.

TCVN 6223:1996 - Cửa hàng khí đốt hoá lỏng-yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 6290:1997 - Chai chứa khí - Chai chứa khí vĩnh cửu-Kiểm tra tại thời điểm nạp khí.
TCVN 6295:1997 - Chai chứa khí - Chai chứa khí không hàn-Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính.
TCVN 6292:1997; ISO 4706:1989 - Chai chứa khí-Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại.
TCVN 6294:1997 - Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn-Kiểm tra và thử định kỳ.
TCVN 6304:1997 - Chai chứa khí đốt hoá lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ vận chuyển.
TCVN 6486:1999 - Chai chứa khí đốt hoá lỏng (PLG)-Tồn chứa áp suất, vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt.
TCVN 4744 :89 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí.
TCVN: 3147:90 - Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung.
TCVN 4717:89 - Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 4317:86 - Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản thiết kế.
TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng.
TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.
TCVN 6485:1999 - Khí đốt hoá lỏng (PGL) - Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít-Yêu cầu an toàn.
TCVN 48:1996 - Phòng cháy, chữa cháy. Doanh nghiệp, thương mại và dịch vụ. Những quy định chung.
TCVN 6100: 1996 - Hệ thống chữa cháy-Chất chữa cháy Cacbondioxit
TCVN 6102: 1995- Hệ thống chữa cháy-Chất chữa cháy. Bột
TCVN 5303:90 - An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 4244:2005 - Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
TCVN 5778:1994 Cacbon dioxit dùng cho thực phẩm
TCVN 5331.:91 Thiết bị Axêtylen – Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí
TCVN 5332:91 Thiết bị Axêtylen – Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính.
TCVN 5019:89 Thiết bị Axêtylen – Yêu cầu an toàn.
TCVN 5181:90 Thiết bị nén khí – Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 4206:86 Hệ thống lạnh - Kỹ thuật an toàn.
TCVN 5663:1992 Thiết bị lạnh – Yêu cầu an toàn.
TCVN 4756:89 Nối đất và nối không các thiết bị điện.

XEM THÊM

1.1 Nguyên lý của máy nén (kiểu thể tích)

1.2 Tính chất vật lý của không khí ( nhiệt độ và áp suất)

1-4. Các đặc tính của khí nén

1-5. Quan hệ giửa nhiệt độ và áp suất1-6. Hiệu suất của máy nén khí

1-6. Hiệu suất của máy nén khí

1.7 Công suất trục của máy nén khí

1.8 Các tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá hiệu suất máy nén khí

1.9. Phần mềm tính toán khí nén ( độ ẩm, tổn thất áp suất, tính toán đường ống...)

quản lý và vận hành hệ thống máy nén khí một cách khoa học và hiệu quả nhất

Quy trình lựa chọn một hệ thống máy nén khí phù hợp và tiết kiệm nhất

Hướng dẫn cách chọn mua máy nén khí phù hợp với nhu cầu sử dụng


SỬA MÁY NÉN KHÍ

 • Đại tu đầu nén khí trục vít

  Đại tu đầu nén khí trục vít

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.