Bảng mả lổi máy nén khí Kobelco AG 370 / AG 370AD, AG610 /AG 610AD

bảng mả lổi máy nén khí Kobelco

Trong quá trình vận hành máy nén khí kobelco Nếu dừng khẩn cấp xảy ra hoặc cảnh báo được đưa ra, chỉ khởi động lại máy nén sau khi thực hiện  khắc phục các nguyên nhân gây ra lổi dừng máy. bô điều khiển ICTS CONTROLER có thể lưu trữ tới 4 bản ghi lỗi mới nhất.

1. Lổi dừng khẩn cấp ( Emergency Stop)

 

Đèn LED khẩn cấp trên bộ điều khiển ITCS sáng và nguyên nhân được hiển thị trên màn hình thông báo.
Động cơ dừng ngay sau khi phát hiện được lỗi.

A. NGUYÊN NHÂN.

B. bIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Khắc phục sự cố theo các biện pháp đối phó trong bảng dưới đây.

C. INTERLOCK lIST

- Dừng khẩn cấp.

- Cảnh báo

- BẢO TRÌ.

 XÃ NƯỚC TỰ ĐỘNG ORION (ORION AUTO DRAIN TRAP)

TÀI LIỆU KỶ THUẬT MÁY NÉN KHÍ KOBELCO

Phụ tùng bảo dưỡng máy nén khí Kobelco

 


SỬA MÁY NÉN KHÍ

 • Đại tu đầu nén khí trục vít

  Đại tu đầu nén khí trục vít

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.