Chức năng điều khiển khối trong máy nén khí SCR

Khác với các dòng máy nén khí của các hảng MNK khac, khi muốn diều khiển nhiều máy nén khí khách hàng phải đàu tư thêm bộ điều khiển trung tâm mua từ chính hảng máy nén khí đó với giá thành vô cùng đắt đỏ, phức tạp trong việc cài đặt, MNK SCR với chức năng điều khiển khối được tích hợp sẵn trên tùng máy nén khí, người sử dụng có thể biến bất kỳ một máy nén khí nào trong hệ thống thành máy chủ (Master) để diều khiển các máy nén khí còn lai (salaver)

 

 

 

 

 1. Giới thiệu về hệ thống.

Kiểm soát nhiều máy là một trong những chức năng quan trọng của loạt bộ điều khiển máy nén khí KY02S của chúng tôi. Hệ thống này được áp dụng cho một mạng lưới nguồn cấp không khí bằng cách hợp nhất nhiều máy nén để cung cấp khí cho một bình chứa khí.  địa chỉ của các bộ điều khiển bắt đầu từ No.001. Lên đến 16 bộ điều khiển có thể hoạt động trong mạng này. Các bộ điều khiển có địa chỉ No.001 được mặc định là máy chủ ( Host), còn lại là Slave Controllers. Khối  áp suất tải, Khối  áp suất không tải, Khối Số lượng và Khối delay thời gian, tất cả được cài đặt trong bộ điều khiển chính. Sau khi khởi tạo máy chủ (host),  Chế độ điều khiển nhiều máy (Block)  tự động kích hoạt. Các máy chủ đặt  Khối kiểm soát áp; so sánh áp suất từ nguồn cung cấp không khí, máy nén chọn cụ thể trong mạng để gửi lệnh chỉ huy; kiểm soát việc khởi động / dừng máy nén trong mạng; ổn định áp lực nguồn cấp không khí, thiết lập thời gian chạy. Áp dụng Khối điều khiển có thể tránh được những thiệt hại của thiết bị bằng cách tránh khởi động thường xuyên máy nén '/ dừng lại để tiết kiệm năng lượng.


SỬA MÁY NÉN KHÍ

 • Đại tu đầu nén khí trục vít

  Đại tu đầu nén khí trục vít

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.