Lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu Sanfam thay thế cho máy nén khí Compair.

COMPAIR

 

 Machine Model

Separator 

Sanfam P/N 

 Air Filter

Sanfam P/N 

Oil Filter 

Sanfam P/N 

 L07-11 10533574   SS904   11207674   CB120110   04819974   H091408 
 L15-22 13010174  SS912  10001611  CE134118  04819974  H091408
 L22S-37 10525274  SS913   11380674  CB155230  11381974  H131702
 L30G-50G 100007587  SB298  100009925  CB310225  11381974  H131702
 L45-75 10525274   SS913  11323374  CB400194  04425274  H133001
 L55G-80G 100005424  SB637  100006374  CB415246  04425274  H133001
 L75S-L132C 10882574   SB258  29504356  CK498243  04425274  H133001
 L132-160 11427274  SB814  11516974  CB588296  04425274  H133001
 L200-250 11427474   SB856  11516974  CB588296  04425274  H133001
 MARATHON220-222 10494574  SB814  29504356  CK498243  04425274  H133001
 MARATHON250-302 11427274  SB814  29504526  CK476303  04425274  H133001
 MARATHON350-422 10494474   SB282  06296777  CK621327  04425274  H133001 
 MARATHON420 11427474   SB856  06296777  CK621327  04425274  H133001
 707PULS 59177  SA383   50273  CA083255  53191  H071102
 711/715PULS,68 70539   SA384  50273  CA083255  56457  H090801
 822PULS 59180*2   SA388  50332  CA087350  57562  H091406
 830PULS 59180*3   SA388  52438  CA110350  57562  H091406
 837PULS 59180*3   SA388   52438  CA110350  59946  H092111
 Cyclon 105/107 98262/214   SS902  98262/201  CB120110  98262/135  H070901
 Cyclon111 98262/215   SS904  98262/201  CB120/110  98262/135  H070901
 Cyclon215 98262/215   SS904  98262/205  CB150130  98262/220  H092111
 Cyclon218/222 98262/216   SS912  98262/205  CB150/130  98262/220  H092111
 Cyclon330/337 98262/223   SS913  98262/207  CB400194  98262/220  H092111
 6030N 98262/102   SB552  98262/84  CK110198  98262/220  H092111
 6040N 98262/121   SB910  C11158/1014  CK353166  98262/220  H092111
 6050N 98262/194   SB570  C11158/1014  CK353166  98262/220  H092111
 6075N 98262/162   SB621  98262/170  CK378198  98262/220  H092111
 6100N 98262/26   SB759  C11158/1041  CK383228  98262/219  H102603
 6150N 98262/78   SB770  C11158/1390  CK498243  98262/219  H102603
 6180N 98262/173   SB750CP  98262/192  CK621327  98262/219  H102603
 6220N/6250N 98262/174   SB315  98262/192  CK621327  98262/219  H102603

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.