Lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu Sanfam thay thế cho máy nén khí Kbelco.

 

 Machine Model

Separator 

Sanfam P/N 

Air Filter  

Sanfam P/N 

Oil Filter  

Sanfam P/N

AG280A-15/SG280A-15 P-CE03-596/592 SA336 S-CE05-502 CB304130 P-CE13-526 H091002
AG390A-22  P-CE03-596/592 SA336 S-CE05-503 CB347165  P-CE13-526 H091002
SG390-22 P-CE03-596/592 SA336 S-CE05-503 CB347165  P-CE13-526 H091002
VS420A-22 P-CE03-596/592 SA336 S-CE05-503 CB347165  P-CE13-526 H091002
AG580A-30 P-CE03-577 SA335 S-CE05-503 CB347165 P-CE13-528 H091704
SG580A-30 P-CE03-577 SA335 S-CE05-503 CB347165 P-CE13-528 H091704
AG720A-37 P-CE03-577 SA335 S-CE05-504 CB390183 P-CE13-528 H091704
SG702A-37 P-CE03-577 SA335 S-CE05-504 CB390183 P-CE13-528 H091704
VS730A-37 P-CE03-577 SA335 S-CE05-504 CB390183 P-CE13-528 H091704
AG1070A-55 P-CE03-595 SA335*2 P-CE05-576 CX180300 P-CE13-533 H092301
SG1070A-55 P-CE03-595 SA335*2 P-CE05-576 CX180300 P-CE13-533 H092301
VS1020A-55 P-CE03-595 SA335*2 P-CE05-576 CX180300 P-CE13-533 H092301
AG1490A-75 P-CE03-595 SA335*2 P-CE05-576 CX180300 P-CE13-533 H092301
SG1490A-75 P-CE03-595 SA335*2 P-CE05-576 CX180300 P-CE13-533 H092301
VS1500A-75 P-CE03-595 SA335*2 P-CE05-576  CX180300 P-CE13-533 H092301
CM6U-5 4A11L01001P1 SA246 P-CE05-518 CK108102 P-CE13-510 H081000
HM22A-5U 4H11L01013P2 SA358 P-CE05-532#01 CK130200 P-CE13-515 H091414
HM37A-5U P-CE03-538 SP947 P-CE05-531#01 CH210200 P-CE13-506 H121702
HM55A-5S P-CE03-517 SB694 0160-553 CH300200 P-CE13-506 H121702
HM75A-5S P-CE03-517#03 SB695 P-F04-3001 CH300300 P-CE13-506 H121702
HM110A-5S P-CE03-542 SB372 P-CE05-548 CK410280 P-CE13-506 H121702
KST15A/18A P-F03-3025

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.