Lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu Sanfam thay thế cho máy nén khí Hitachi.

 

 Machine Model

 Separator

 Sanfam P/N

 Air Filter

 Sanfam P/N

 Oil Filter

 Sanfam P/N

OSP-11U5A-15U5A  21114040 SA579 21117211 CK095173    
OSP-11E5-15E5  50533021 SB924 50532330  CH151240     

OSP-11MA/MAR/15SA

SAR/15MA/MAR
52553021 SA582 52552330 CB268105 52535910 H091001
OSP-22SA/SAR/22MA/MAR 52303021 SA583A 52302330 CB304130 52305910 H230591
OSP-22U5A I/AR 36014040 SB536 21717211 CK128173    
OSP-22D5/E5AR/AR  Ⅱ 36014040 SB536 21717211 CK128172    
OSP-37SA/SAR/MA/MAR 52323021 SA580A 52322330 CB347165 52305910 H230591
OSP-37SAI 55303021 SA580A 52322330 CB347165 52305910 H091703
OSP-37U5A I/AR/A Ⅱ /37U5AR 36214040 SB542 21717211 CK128173    
OSP-55UA I/A Ⅱ /55E5A  Ⅱ 29414040 SA630 29417211 CK210173    
OSP-56SA/SAR/55MA/MAR 52303021 SA583A 52652330 CB357208 56645910 H092300
OSP-75SAL/MAL 52323021 SA580A 56972330 CB355233 52815910 H112801

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.