LỎI LỌC DƯỜNG ỐNG ORION MODEL: DSF, LSF, MSF,KSF

LỌC ĐƯỜNG ỐNG ORION MODEL DSF-AL: DSF70-AL, DSF150-AL, DSF200-AL, DSF250-AL, DSF400-AL, DSF700-AL, DSF1000-AL, DSF2000-AL, 

LỎI LỌC EDS ( LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0974 633 645)

LỌC ĐƯỜNG ỐNG ORION MODEL LSF-AL: LSF70-AL, LSF150-AL, LSF200-AL, LSF250-AL, LSF400AL, LSF700-AL, LSF1000-AL, LSF1200-AL, LSF2000-AL

( LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0974 633 645)

LỌC ĐƯỜNG ỐNG ORION MODEL MSF-AL: MSF70-AL, MSF150-AL, MSF200-AL, MSF250-AL, MSF400AL, MSF700-AL, MSF1000-AL, MSF1200-AL, MSF2000-AL

 

THÔNG SỐ KỶ THUẬT ( XEM CATALO  KÈM THEO)

CATALOGUE MÁY SÂY KHÍ & LỎI LỌC ORION 

( LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0974 633 645)

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.