Lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu máy nén khí jaguar EAS10, EAS15, EAS20, EAS30, EAS40, EAS50, EAS60, EAS75, EAS100...

Lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu máy nén khí jaguar EAS10, EAS15, EAS20, EAS30, EAS40, EAS50, EAS60, EAS75, EAS100..

I. LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ JAGUAR EAS10, EAS15, EAS20, EAS30, EAS40, EAS50, EAS60, EAS75, EAS100

LỌC DẦU JAGUAR MODEL CŨ MÀU ĐEN:

P/N: OL000940 ( EAS 10 - EAS25): OL00962 (EAS30 / 40 /50/60): OL11102 (EAS 75 - 125): OL 13145 (EAS150 VA >):

THỜI GIAN SỬ DỤNG:4000H

Xuất xứ: CHINA, GERMANY, TAIWAN...

GIÁ: 100 - 1.000.000 (VNĐ)

LỌC DẦU JAGUAR MODEL MỚI MÀU XANH:

P/N: OL000940 ( EAS 10 - EAS25): OL00962 (EAS30 / 40 /50/60): OL11102 (EAS 75 - 125): OL 13145 (EAS150 VA >):

THỜI GIAN SỬ DỤNG:4000H

Xuất xứ: CHINA, GERMANY, TAIWAN...

GIÁ: 100 - 1.000.000 (VNĐ)

II. LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ JAGUAR EAS10, EAS15, EAS20, EAS30, EAS40, EAS50, EAS60, EAS75, EAS100.

(Lọc tách dầu máy nén khí Jaguar mả số: 3212501300/ 3241501200 / 3241501100 / 3242501000 / OLA0075.

LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ JAGUAR EAS10, EAS15, EAS20, EAS30, EAS40, EAS50, EAS60, EAS75, EAS100.

(Lọc tách dầu máy nén khí Jaguar mả số: 3212501300/ 3241501200 / 3241501100 / 3242501000 / OLA0075.

LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ JAGUAR EAS10, EAS15, EAS20, EAS30, EAS40, EAS50, EAS60, EAS75, EAS100.

(Lọc tách dầu máy nén khí Jaguar mả số: 3212501300/ 3241501200 / 3241501100 / 3242501000 / OLA0075.

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.