2. Vận hành máy nén khí Yujin-Micos

bảo dưỡng máy nén khí Yujin-Micos
1. Vận hành máy nén khí Yujin- micos

1. Kiểm tra tình trạng của quá trình cài đặt, hệ thống ống nước và mạch điện tình trạng trước khi bật nguồn.
2. Kiểm tra diện áp nguồn cung cấp phải trong phạm vi cho phép (dải điện áp từ -5% đến + 10%)

 

 

Xem thêm: 2. Vận hành máy nén khí Yujin-Micos

1. Phương pháp lắp đặt hệ thống máy nén khí Yujin-Micos đúng kỷ thuật

Lọc tách dầu máy nén khí Hanshin 50hp

Caution during General Piping

 • 1. Use discharge piping after removing oil residue
 • 2. If directly connected to the gas pipe, union or flange must be used so that the compressor can be dismantled.
Xem thêm: 1. Phương pháp lắp đặt hệ thống máy nén khí Yujin-Micos đúng kỷ thuật

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.