Lọc dầu máy nén khí Sullair

LỌC CHO MÁY NÉN KHÍ

Sullair Air Compressor 250025-525 Industry Filter Oil Filter

Sullair Air Compressor 250025-525 Industry Filter Oil Filter
Model Oil Separator Air Filter Oil filter
LS10-25/30/40 02250137-895 02250125-371 250025-525

 
250034-112 02250125-372
 

 
250034-114
 

 

 
02250121-500
 

 
LS12-50/60 02250100-753 02250131-498 250025-525

 
02250100-754 88290006-013
 

 
02250100-755
 

 

 
02250100-756
 

 
LS16-75/100 250034-116 02250046-012 250025-526

 
250042-862 02250046-013
 

 
02250060-462 88290002-337
 

 
02250060-463 88290002-338
 

 
02250061-137
 

 

 
02250061-138
 

 

 
02250061-753
 

 

 
02250061-754
 

 
LS20-125/150 02250034-085 88290001-469 250025-526

 
02250048-734
 

 
LS20S-175/200 250034-122 88290003-111 250008-956

 
250034-134
 
250025-526
LS25S-300/350 250035-124 88290001-466 02250139-996

 
250035-130 88290001-467
 

 

 
02250135-149
 

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.