Phớt chặn dầu AKOKEN , Elringklinger

phớt chặn dầu 70x100x12

1. Phớt chặn dầu máy nén khí Elringklinger (Máy nén khí Micos, Hanshin, Kyungwon)

Phớt chặn dầu dầu Elringklinger: 60x80x8

Phớt chặn dầu PTFE saft seal

thương hiệu: Elringklinger

Kích thước: 60x80x8

Giá: Liên hệ


Phớt chặn dầu dầu Elringklinger:55x72x8

Phớt chặn dầu PTFE saft seal

thương hiệu: Elringklinger

Kích thước: 55x72x8

Giá: Liên hệ

Phớt chặn dầu dầu Elringklinger: 45x62x8

Phớt chặn dầu PTFE saft seal

thương hiệu: Elringklinger

Kích thước: 45x62x8

Giá: Liên hệ

Phớt chặn dầu dầu Elringklinger: 65x85x8

Phớt chặn dầu PTFE saft seal

thương hiệu: Elringklinger

Kích thước: 65x85x8

Giá: Liên hệ

Phớt chặn dầu dầu Elringklinger:70x90x10

Phớt chặn dầu PTFE saft seal

thương hiệu: Elringklinger

Kích thước: 70x90x10

Giá: Liên hệ

Các loại kích thước khác

d1 mmd2 mmw mmPart no.
10 22 7 682.314
12 24 7 681.431
15 30 7 677.558
17 35 7 657.433
18 30 7 674.494
20 30 7 787.280
20 35 7 679.410
22 35 7 654.671
25 35 7 680.311
25 42 7 779.954
25 47 7 659.606
28 40 7 677.329
28 47 7 836.257
30 42 7 786.632
30 47 7 779.962
32 47 8 677.957
35 47 7 779.970
35 50 8 779.032
35 62 8 384.771
40 52 8 682.691
40 55 8 387.266
40 60 8 677.345
40 62 8 779.261
40 65 8 109.380
42 60 8 781.991
42 62 8 785.385
45 62 8 678.899
48 65 8 261.920
50 72 8 779.989
55 72 8 678.007
60 75 8 678.430
60 80 8 677.337
62 80 8 778.826
65 85 8 779.997
70 90 10 678.341
70 100 10 783.390
75 100 10 658.502
80 100 10 680.583
85 110 10 677.612
90 110 10 679.771
90 120 12 682.616
100 120 12 778.834
100 130 12 778.176
105 130 12 677.779
110 130 12 783.811
110 140 12 653.837
120 150 12 676.071

2. Phớt chặn dầu Akoken

     

Air Compressor Akoken Oil seals

Mechanical Seal Shaft

Air Compressor Akoken Oil seals

Mechanical Seal Shaft

 

Air Compressor Akoken Oil seals

Mechanical Seal Shaft

Atlas Copco GA55 Shaft Seals

 Compair  50Hp Oil Seals

 

Machinery Sealing for Rotary

Air Comoressor-Akoken Oil Seal

Rotary Air Compressor Oil

Seal Customized Ftfe Bushing

Mechanical-Seal-

Akoken-Oil-Seal-

 

 

 

 

 

 

 

 


Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.