XI LANH KHÍ NÉN AIRTAC

1. XI LANH TIÊU CHUẨN

A. MODEL SE

Standard Cylinder

SE SERIUS

 
 LINAMODEL 
Ordering code
ⁿ/ₐ 
BORE 
Core Dia.
[mm] 

A 
ⁿ/ₐ 

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]
E1 
E1 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

K 
ⁿ/ₐ 

L 
ⁿ/ₐ 

N 
[mm]

O 
ⁿ/ₐ 

P 
[mm]

Q 
[mm]

R 
[mm]

S 
[mm] 

T 
[mm] 

V 
[mm]

W 
[mm]

X 
[mm]

Z 
[mm]
SE32x25(000)+()

SE32x25

(000)+()

SE32x25 32 142 48 94 30 29 - 19 27.5 22 17 6.0

M10x

1.25

M6 13.5 1/8" 5.8 6.0 6.3 46.5 32.5 12 10 3 30
SE40x25(000)+()

SE40x25

(000)+()

SE40x25 40 159 54 105 35 33 - 21 32.0 24 17 7.0

M12x

1.25

M6 17.5 1/4" 6.0 5.5 9.0 54.0 38.0 16 13 3.5 35
SE50x25(000)+()

SE50x25

(000)+()

SE50x25 50 175 69 106 40 42 - 27 31.0 32 23 8.0 M16x1.5 M8 14.0 1/4" 8.0 5.0 10.5 64.0 46.5 20 17 3.5 40
SE63x25(000)+()

SE63x25

(000)+()

SE63x25 63 190 69 121 45 42 - 27 33.0 32 23 8.0

M16x

1.5

M8 17.0 3/8" 8.0 6.0 10.5 75.0 56.5 20 17 4 45
SE80x25(000)+()

SE80x25

(000)+()

SE80x25 80 214 86 128 45 53 - 33 33.0 40 26 10.0

M20x

1.5

M10 16.5 3/8" 8.0 8.5 12.5 93.0 72.0 25 22 4 45
SE100x25(000)+()

SE100x25

(000)+()

SE100x25 100 229 91 138 55 55 - 36 37.0 40 26 10.0

M20x

  1.5

M10 19.5 1/2" 10.0 7.0 12.0 110.0 89.0 25 22 4 55
SE125x25(000)+()

SE125x25

(000)+()

SE125x25 125 279 119 160 60 74 - 45 46.0 54 41 13.5 M27x2 M12 23.0 1/2" 11.0 12.0 11.0 134.0 110.0 32 27 4 60

 

 

MODEL SC

SIL,SUL,SCL Series Cylinder

 

 
 LINA

MODEL 
Ordering

code
ⁿ/ₐ 

BORE 
Core

Dia.
[mm] 


A 
ⁿ/ₐ 

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

K 
ⁿ/ₐ 

L 
ⁿ/ₐ 

M 
[mm]

N 
[mm]

O 
ⁿ/ₐ 

P 
[mm]

Q 
[mm]

R 
[mm]

S 
[mm]

T 
[mm]

V 
[mm]

W 
[mm]

Z 
[mm]
SC32x25(000)+()

SC32x25

(000)+()

SC32x25 32 140 47 93 28 32 15 27.5 22 17 6

M10x

1.25

M6x1 9.5 14.0 1/8" 5.5 6.0 6.5 45 33 12 10 -
SC40x25(000)+()

SC40x25

(000)+()

SC40x25 40 142 49 93 32 34 15 27.5 24 17 7

M12x

1.25

M6x1 9.5 15.0 1/4" 6.0 5.0 8.5 50 37 16 14 -
SC50x25(000)+()

SC50x25

(000)+()

SC50x25 50 150 57 93 38 42 15 27.5 32 23 8

M16x

1.5

M6x1 9.5 17.0 1/4" 8.5 2.5 10.0 62 47 20 17 -
SC63x25(000)+()

SC63x25

(000)+()

SC63x25 63 153 57 96 38 42 15 27.5 32 23 8

M16x

1.5

M8x

1.25

9.5 15.0 3/8" 9.5 4.0 8.5 75 56 20 17 -
SC80x25(000)+()

SC80x25

(000)+()

SC80x25 80 182 75 107 47 54 21 33.0 40 26 10

M20x

1.5

M10x

1.5

11.5 19.5 3/8" 10.0 4.5 14.0 94 70 25 22 -
SC100x25(000)+()

SC100x25

(000)+()

SC100x25 100 188 75 113 47 54 21 33.0 40 26 10

M20x

1.5

M10x

1.5

11.5 16.5 1/2" 11.0 6.5 14.0 112 84 25 22 -
 • SCT SERIUS
 • SCT - Standard Cylinder
 •  
   LINAMODEL 
  Ordering code 
  ⁿ/ₐ 
  TYPE
  Type 
  ⁿ/ₐ 
  BORE 
  Core Dia.
  [mm] 

  A 
  [mm]

  B 
  [mm]

  C 
  [mm]

  D 
  [mm]

  E 
  [mm]

  F 
  [mm]

  G 
  [mm]
  G1 
  G1 
  [mm]

  H 
  [mm]

  I 
  [mm]

  J 
  [mm]

  K 
  ⁿ/ₐ 

  L 
  ⁿ/ₐ 

  M 
  [mm]

  N 
  [mm]

  O 
  ⁿ/ₐ 

  P 
  [mm]

  Q 
  [mm]

  R 
  [mm]

  S 
  [mm]

  T 
  [mm]

  U 
  [mm]

  V 
  [mm]

  W 
  [mm]
  SCT32x25x25(00)+()

  SCT32x25x2

  5(00)+()

  SCT32x25x25 SCT Type 32 233 47 186 28 32 15 27.5 55 22 17 6 M10x1.25 M6x1.0 9.5 14.0 1/8" 5.5 6.0 6.5 45 33 38 12 10
  SCT40x25x25(00)+()

  SCT40x25x25

  (00)+()

  SCT40x25x25 SCT Type 40 235 49 186 32 34 15 27.5 55 24 17 7 M12x1.25 M6x1.0 9.5 15.0 1/4" 6.0 5.0 8.5 50 37 38 16 14
  SCT50x25x25(00)+()

  SCT50x25x25

  (00)+()

  SCT50x25x25 SCT Type 50 243 57 186 38 42 15 27.5 55 32 23 8 M16x1.5 M6x1.0 9.5 17.0 1/4" 8.5 2.5 10.0 62 47 38 20 17
  SCT63x25x25(00)+() SCT63x25x25(00)+() SCT63x25x25 SCT Type 63 249 57 192 38 42 15 27.5 55 32 23 8 M16x1.5 M8x1.25 9.5 15.0 3/8" 9.5 4.0 8.5 75 56 41 20 17
  SCT80x25x25(00)+()

  SCT80x25x25

  (00)+()

  SCT80x25x25 SCT Type 80 296 75 221 47 54 21 33.0 73 40 26 10 M20x1.5 M10x1.5 11.5 19.5 3/8" 10.0 4.5 14.0 94 70 41 25 22
  SCT100x25x25(00)+()

  SCT100x25x25

  (00)+()

  SCT100x25x25 SCT Type 100 308 75 233 47 54 21 33.0 73 40 26 10 M20x1.5 M10x1.5 11.5 16.5 1/2" 11.0 6.5 14.0 112 84 47 25 22
   
 • SI SERIUS
 •  
   LINAMODEL 
  Ordering code
  ⁿ/ₐ 
  BORE 
  Core Dia.
  [mm] 

  A 
  ⁿ/ₐ 

  B 
  [mm]

  C 
  [mm]

  D 
  [mm]

  E 
  [mm]

  F 
  [mm]

  G 
  [mm]

  H 
  [mm]

  I 
  [mm]

  J 
  [mm]

  K 
  ⁿ/ₐ 

  L 
  ⁿ/ₐ 

  N 
  [mm]

  O 
  ⁿ/ₐ 

  P 
  [mm]

  Q 
  [mm]

  R 
  [mm]

  S 
  [mm]

  T 
  [mm] 

  V 
  [mm]

  W 
  [mm]

  X 
  [mm]

  Y 
  [mm]

  Z 
  [mm]
  SI32x25(000)+() SI32x25(000)+() SI32x25 32 142 48 94 30 29 19 27.5 22 17 6.0 M10x1.25 M6 13.0 1/8" 5.5 6.0 6.0 47 32.5 12 10 3 30 -
  SI40x25(000)+() SI40x25(000)+() SI40x25 40 159 54 105 35 33 21 32.0 24 17 7.0 M12x1.25 M6 17.0 1/4" 6.0 7.5 8.5 53 38.0 16 13 3.5 35 -
  SI50x25(000)+() SI50x25(000)+() SI50x25 50 175 69 106 40 42 27 31.0 32 23 8.0 M16x1.5 M8 15.5 1/4" 7.5 6.5 9.5 65 46.5 20 17 3.5 40 -
  SI63x25(000)+() SI63x25(000)+() SI63x25 63 190 69 121 45 42 27 33.0 32 23 8.0 M16x1.5 M8 16.5 3/8" 7.5 7.5 11.5 75 56.5 20 17 4 45 -
  SI80x25(000)+() SI80x25(000)+() SI80x25 80 214 86 128 45 53 33 33.0 40 26 10.0 M20x1.5 M10 16.5 3/8" 9.0 7.5 13.5 95 72.0 25 22 4 45 -
  SI100x25(000)+() SI100x25(000)+() SI100x25 100 229 91 138 55 55 36 37.0 40 26 10.0 M20x1.5 M10 18.5 1/2" 9.5 8.5 13.5 115 89.0 25 22 4 55 -
  SI125x25(000)+() SI125x25(000)+() SI125x25 125 279 119 160 60 74 45 46.0 54 41 13.5 M27x2.0 M12 23.0 1/2" 14.0 12.0 14.0 140 110.0 32 27 4 60 -
  SI160x25(000)+() SI160x25(000)+() SI160x25 160 332 152 180 65 94 58 50.0 72 55 18.0 M36x2 M16 25.0 3/4" 15.0 12.0 20.0 180 140.0 40 36 4 65 -
  SI200x25(000)+() SI200x25(000)+() SI200x25 200 347 167 180 75 100 67 50.0 72 55 18.0 M36x2 M16 25.0 3/4" 15.0 12.0 20.0 220 175.0 40 36 5 75 -

  JSI  SERIUS      

          


  SIL - Lockable Cylinder Kết quả hình ảnh cho PDF Hình ảnh có liên quan

   DOWNLOAD      

  SIF, SCF, SUF Serius

   download

  Kết quả hình ảnh cho PDF Hình ảnh có liên quan

   

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.