Bảng mã lổi máy nén khí Hitachi

Khi có các vấn đề với máy nén khí thì màn hình sẽ hiển thị mã lổi SHUT DOWN hoặc ALARM, khi có các vấn đề xẩy ra đối chiếu với bảng mã dưới đây để xử lý hoặc gọi cho chúng tôi để được tư vấn: 0888.624.124

 

 

 

 

Mã hiển thị Đèn cảnh báo Vấn đề Trạng thái máy Nguyên nhân Biện pháp xử lý
E-17

SHUTDOW

(sáng nháy)

Quá tải Tắt

1. lổi nguồn diện

2. Áp suất xã cao

 

 

3. Lổi động cơ chính

 

và động cơ quạt

4. Lổi đầu nén khí

1. kiểm tra nguồn điện cung cấp

2. Kiểm tra và hiệu chỉnh lại cài đặt công

suất, hoặc điều chỉnh lại van điều chế nếu

áp suất là cao hơn áp suất cài đặt

- Kiểm tra bộ phận tách dầu thay thế nếu cần

3. Kiểm tra lại điện trở cách điện và vòng bi của motor

4. Kiểm tra lại đầu nén

E-18

SHUTDOW

(sáng nháy)

Nhiệt độ xã cao Tắt

1. Nhiệt độ phòng máy cao

2. Mức dầu thấp

3. Bộ làm mát dầu bẩn hoặc kẹt

4. Lọc dầu bị tắc

1. thông thoáng phòng máy để giảm nhiệt đô

2. Kiểm tra lại mức dầu, thêm dầu nếu cần (chú ý an toàn)

3. Kiểm tra lại bộ làm mát vệ sinh sạch

4. thay thế bộ lọc dầu mới

E-23

SHUTDOW

(sáng nháy)

  Mở Giống như E-18 Giống như E-18
E-19

SHUTDOW

(sáng nháy)

ALARM

(Sáng nháy)

Lổi bộ sấy khí

Tắt

 

Mở

Thiết bị bảo vệ của bộ sấy khí 

tác động

 
E-01

SHUTDOW

(sáng nháy)

ALARM

(Sáng nháy)

Lổi Nguồn điện Tắt

Nguồn điện cấp cho máy nén

bi ngược pha

Ngắt nguồn diện và đổi vị trí 2 trong 3 dây nguồn
E-02

SHUTDOW

(sáng nháy)

Lổi mất pha Tắt

Nguồn điện cung cấp cho máy

1 trong các pha bị mất

Kiểm tra lại nguồn cung cấp
E-11

SHUTDOW

(sáng nháy)

Nhiệt độ xà 2 cao Tắt Lổi thiết bị tách dầu Thay thế tách dầu và dầu
E-12

SHUTDOW

(sáng nháy)

Áp suất xã cao không bình thường Tắt

1. Lổi bộ tách dầu

2. Lổi công tắc số 52

1. Kiểm tra bộ tách dầu thay thế nếu cần

2. Kiểm tra công tắc số 52

E-14          
E-16

SHUTDOW

(sáng nháy)

Lổi công tắc 42 Tắt   Kiểm tra công tắc 42
E-51

SHUTDOW

(sáng nháy)

Lỗi công tắc 52 Tắt   Kiểm tra công tắc 52, thay thế nếu cần
E-31

SHUTDOW

(sáng nháy)

 Lổi cảm biến nhiệt

TH1

 Tắt  Lổi mất nguồn cảm biến TH1 Ngắt nguồn và kiểm tra cảm biến Th1, kiểm tra các đầu nối, thay thế TH1 nếu cần
E-32  

SHUTDOW

(sáng nháy)

 

Lổi cảm biến nhiệt

TH2

 Tắt   Lổi mất nguồn cảm biến TH2  Ngắt nguồn và kiểm tra cảm biến Th2, kiểm tra các đầu nối, thay thế TH2 nếu cần
E-33  

SHUTDOW

(sáng nháy)

 

Lổi cảm biến áp suất

 Tắt  Lổi cảm biến áp suất PS   Ngắt nguồn và kiểm tra cảm biến Ps, kiểm tra các đầu nối, thay thế PS nếu cần
E-41

SHUTDOW

(sáng nháy)

Lổi thiết bị điều khiển   Lỗi ROM hoặc bảng mạch in Ngắt nguồn và nối lại nguồn,nếu vẩn báo lổi thì thay thế bảng mạch in
E-42

SHUTDOW

(sáng nháy)

Lổi thiết bị điều khiển   Lỗi ROM hoặc bảng mạch in Ngắt nguồn và nối lại nguồn,nếu vẩn báo lổi thì thay thế bảng mạch in
E-43

SHUTDOW

(sáng nháy)

Lổi thiết bị điều khiển   Lỗi ROM hoặc bảng mạch in Ngắt nguồn và nối lại nguồn,nếu vẩn báo lổi thì thay thế bảng mạch in

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.