1. Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì máy nén khí INGERSOLLRAND (100 tới 200hp)

 DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY NÉN KHÍ INGERSOLLRAND 100 tới 200HP TẠI DÂYimages/IR.pdf 

 

 DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY NÉN KHÍ INGERSOLLRAND 125 tới 200HP 2 CẤP TẠI DÂY images/IR2.pdf

 

 DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY NÉN KHÍ PISTON INGERSOLLRAND MODEL 2000 VÀ 2000P TẠI DÂY images/IR3.pdf 

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY NÉN KHÍ PISTON INGERSOLLRAND MODEL IRN 18 TỚI 30KW images/IRN.pdf

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.