Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của HỆ THỐNG CỬA HÀNG TỔNG KHO HÀ CHI . Khi truy cập sử dụng website này Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu trước khi sử dụng tiếp.

 

1. Khái niệm

 

1.1. HỆ THỐNG CỬA HÀNG TỔNG KHO HÀ CHI hoặc các đơn vị liên qua như chi nhánh, các văn phòng đại diện, các văn phòng trực thuộc khác, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Chúng tôi”.

1.2. Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hay còn gọi là “Điều khoản”. Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim,…hay bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào trên website này.

1.3. Người sử dụng hay bất kỳ ai truy cập vào website này để sử dụng website hoặc tài nguyên của website, trong Điều khoản có thể gọi hay xưng hô là “Bạn”.

 

2. Quyền thay đổi nội dung điều khoản

 

Chúng tôi có thể thay đổi, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc bỏ bớt một phần nào đó của Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này bạn cần xem lại Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

 

3. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng

 

3.1. Tất cả các nội dung trên website này đều thuộc quyền sở hữu của HỆ THỐNG CỬA HÀNG TỔNG KHO HÀ CHI, Chúng tôi có quyền thêm, sửa, xóa bất kỳ nội dung nào trên website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

3.2. Người sử dụng có quyền sử dụng mọi tài nguyên trên website. Khi sử dụng bất cứ thông tin nào từ website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn tới tài liệu gốc.

 

4. Loại trừ trách nhiệm.

 

4.1. Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nôi dung đăng tải trên website. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên website nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

4.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người sử dụng truy cập Website này nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tìm, hoặc bị chậm trễ về mặt thời gian.

4.3. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trên Website này không ám chỉ sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm người sử dụng Website.

 

5. Hạn chế sử dụng

 

HỆ THỐNG CỬA HÀNG TỔNG KHO HÀ CHI không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng Website hoặc tài nguyên của Website vào một trong những việc sau:

– Chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

– Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác, hoặc làm nhục, phỉ báng bôi nhọ người khác, hoặc gây bất lợi, phương hại cho người khác.

– Gây rối trật tự công cộng, hoặc vi phạm pháp luật.

– Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virut gây hư hại các hoạt động của máy tính khác.

– Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của Website.